Super Mario™ LUCKY COIN GAME

Heldig mynt sjanse! Sett inn myntene på riktig sted til riktig tid for å vinne mynter, karakterbrikker og ? Blokker!

An exciting, tabletop-size, battery operated coin pusher game! 2 fun game rules to play with family and friends are included! For more fun, replace the character chips with figures you've collected from other Epoch Games Super Mario™ toy and family board games!

LUCKY COIN GAME

Artikkelnummer : #7461

LUCKY COIN GAME pakke

HVORDAN SPILLE

HVORDAN SPILLE

SPEL1 : FÅ SÅ MANGE MYNTER DU KAN

Velg myntfarge.

① Velg myntfarge. Velg startspilleren. Slå på bryteren. Bytte på å sette inn 3 mynter om gangen, og målrette dem for å skyve mynter og ? Blokker inn i myntbrettet ditt.


Heldig mynt sjanse!

② LUCKY COIN CHANCE hvis ? blokken faller ned i myntskuffen din.


Spilleren med flest mynter vinner.

③ Når hver spiller har brukt opp 21 mynter, teller du hvor mange mynter det er i hver spillers myntbrett. Spilleren med flest mynter vinner.
☆ For mer moro, legg til karakterbrikker. 1 karakterbrikke er verdt 10 mynter.
● 1 spiller-modus: Prøv å få så mange mynter og karakterbrikker du kan med 21 mynter.


SPEL2 : FULLFØRE TEAMET DITT

Velg TEAM MARIO eller TEAM BOWSER.

① Velg TEAM MARIO (gul mynt) eller TEAM BOWSER (rød mynt). Velg startspilleren. Slå på bryteren. Bytte på å sette inn 3 mynter om gangen. Sikt på myntene for å skyve lagets figurer inn på hver side av myntbrettet. Hvis du skyver motstanderens karakter inn i skuffene, går den til motstanderen din.


Heldig mynt sjanse!

② LUCKY COIN CHANCE hvis ? blokken faller ned i myntskuffen din.


Den første spilleren som fullfører laget sitt er vinneren.

③ Den første spilleren som fullfører laget sitt, er vinneren.
● 1-spiller-modus : Prøv å få alle karakterbrikkene med minst mulig antall mynter!

Innhold

LUCKY COIN GAME Innhold

MER MORO !

Figurene og karakterplatene er utskiftbare med alle Epoch-spill som har LINK SYSTEM-merket.

La oss ha mer moro
med LINK SYSTEM !

HVORDAN SETTE SAMMEN

HENVISNINGER :

 1. -Bruk alkaliske batterier. Batterilevetid: ca. 8 timers kontinuerlig bruk.
 2. -Be foreldre eller foresatte om å installere eller bytte batterier.
 3. -Batterilevetiden er når et nytt alkalisk batteri (1,5 V) brukes. Batterilevetiden kan være kortere avhengig av bruk, batteritype og batterikapasitet (1,5 V eller mindre).
 4. -Sørg for å ta ut batteriet når du ikke bruker produktet over lengre tid.
 5. -Sørg for å slå av bryteren når du er ferdig med å spille.

Slik setter du inn batterier

How To Assemble
 1. Løsne skruen på lokket til batterirommet med en stjerneskrutrekker og åpne lokket til batterirommet.
 2. Sett inn 2 C-batterier (LR14) (selges separat) som vist i diagrammet.
  Sørg for å sette inn batteriene i riktig positiv/negativ (+/-) retning, og sett alltid inn den negative (-) siden av batteriet først.
Not trash

Beskytt miljøet ved ikke å kaste dette produktet sammen med husholdningsavfall (2012/19/EU). Ta kontakt med lokale myndigheter for resirkuleringsråd og -fasiliteter.

Bruk av oppladbare batterier anbefales ikke for dette produktet.

ADVARSLER OM BATTERIER
 1. Batterier skal tas ut og skiftes ut av en voksen eller under oppsyn av en voksen.n
 2. Ikke oppladbare batterier skal ikke lades opp.
 3. Oppladbare batterier skal bare lades under oppsyn av voksne.
 4. Oppladbare batterier skal tas ut av leketøyet før de lades.
 5. Ikke bland forskjellige batterityper eller nye og gamle batterier.
 6. Bruk kun batterier av den typen som anbefales.
 7. Sett inn batteriene med riktig polaritet.
 8. Fjern oppbrukte batterier umiddelbart fra leketøyet.
 9. Ikke kortslutt forsyningsklemmene.
 10. Ta ut batteriene før du oppbevarer leketøyet i lengre perioder.
 11. Ikke kast batterier i en brann. De kan eksplodere eller lekke innholdet.
 12. Forsøk aldri å åpne batteriene.

*Ta vare på informasjonen ovenfor for fremtidig referanse.

Super Mario™ - Ferdighets- og festspill
TM & © 2023 Nintendo.