Super Mario™HOVER SHELL STRIKE

Spennende bordlufthockeymoro for
barn fra 4 år.

Skilpaddeskallet glir jevnt over enhver overflate ved hjelp av den integrerte luftmotoren. Ved hjelp av de to flaggermusene kan en hvilken som helst glatt overflate brukes som spillefelt. Oppdag flere brettspill og ferdighetsspill fra EPOCH Games. Å leke. Samle inn. Kombinere.

HOVER SHELL STRIKE

Artikkelnummer : #7397

HOVER SHELL STRIKE package

Hvordan spiller du?

Hvordan spiller du?
 1. Pucken svever av seg selv og glir over glatte overflater!
 2. Kan brukes der det er plass for å spille en-mot-en!

Innhold

HOVER SHELL STRIKE Innhold

Hvordan sette sammen

Merk:

 1. -Bruk alkaliske batterier. Batterilevetid er ca. 1 time ved sammenhengende bruk.
 2. -Spør foreldre eller en voksen om å installere og erstatte batteriene.
 3. -Batterilevetiden regnes fra når et nytt alkaliske batteri (1,5V) er brukt. Batterilevetiden kan bli kortere avhengig av bruken, batteritypen og batterikapasiteten (1,5V eller mindre).
 4. -Pass på å fjerne batteriene når produktet ikke er i bruk over lengre tid.
 5. -Pass på å skru av hovedbryteren etter du er ferdig å spille.

Hvordan sette inn batterier

Hvordan sette sammen
 1. Løsne skruen på dekselet til batteribeholderen med et stjerneskrujern og ta av dekselet.
 2. Sett inn 2 AAA (LR03) batterier (selges separat) som vist i diagrammet. Vær sikker på at batteriene er satt inn korrekt positiv/negativ (+/-) vei. Sett alltid inn batterier som skal på negativ side først.
Not trash

Ta vare på miljøet ved å ikke kaste dette produktet i vanlig søppel. (2012/19/EU). Sjekk hvilke regler for gjenvinning som gjelder for der du bor.

Bruk av oppladbare batterier er ikke anbefalt for dette produktet.

BATTERIADVARSEL
 1. Batterier burde blir fjernet og byttet ut av en voksen eller med en voksen tilstede.
 2. Ikke- oppladbare batterier burde ikke lades.
 3. Oppladbare batterier skal kun lades opp med en voksen tilstede.
 4. Oppladbare batterier skal fjernes fra leken før de lades.
 5. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.
 6. Bruk kun batterier som er anbefalt.
 7. Sett inn batterier korrekt vei.
 8. Fjern oppbrukte batterier fra leken.
 9. Ikke kortslutt batteripolene.
 10. Fjern batteriene før leken skal settes vekk over tid.
 11. Ikke brenn batterier. De kan eksplodere eller lekke innhold.
 12. Prøv aldri å åpne batterier.

*Ta vare på informasjonen over til fremtidig bruk.

Super Mario™ - Ferdighets- og festspill
TM & © 2021 Nintendo.