Super Mario™ LUCKY COIN GAME

Lyckliga mynt! Sätt mynten på rätt plats vid rätt tidpunkt för att vinna mynt, karaktärsmarker och ? block!

Ett spännande, batteridrivet myntpressarspel i bordsformat! 2 roliga spelregler för att spela med familj och vänner ingår! För att göra det ännu roligare kan du byta ut karaktärsmarkerna mot figurer som du har samlat in från andra Epoch Games Super Mario™-leksaker och brädspel för hela familjen!

LUCKY COIN GAME

Artikelnummer : #7461

LUCKY COIN GAME package

Hur spelar man?

Hur spelar man?

SPEL1:SAMLA SÅ MÅNGA MYNT SOM MÖJLIGT

Välj din myntfärg.

① Välj din myntfärg. Välj startspelare. Slå på strömbrytaren. Turas om att sätta in 3 mynt i taget, rikta dem för att skjuta mynt och ? block i myntfacket.


Lyckliga mynt!

② LUCKY COIN CHANCE om ? blocket faller i myntfacket.


Spelaren med flest mynt vinner.

③ Once each player uses up 21 coins, count how many coins there are in each player's coin tray. The player with more coins is the winner.
☆ För att göra det ännu roligare kan du lägga till karaktärschips. 1 karaktärschip är värt 10 mynt.
● Läge för 1 spelare: Försök att få så många mynt och karaktärsmarker som möjligt med 21 mynt.


SPEL2:KOMPLETTERA DITT TEAM

Välj TEAM MARIO eller TEAM BOWSER.

① Välj TEAM MARIO (gult mynt) eller TEAM BOWSER (rött mynt). Välj en startspelare. Slå på strömbrytaren. Turas om att sätta in 3 mynt i taget. Sikta på mynten för att trycka in ditt lags figurer på vardera sidan av myntfacket. Om du trycker in din motståndares karaktär i brickorna går den till din motståndare.


Lyckliga mynt!

② LUCKY COIN CHANCE om ? blocket faller i myntfacket.


Den första spelaren som har fullbordat sitt lag vinner.

③ Den första spelaren som har fullbordat sitt lag är vinnaren.
● Läge för 1 spelare: Försök att få alla karaktärsmarker med minsta möjliga antal mynt!

Innehåll

LUCKY COIN GAME Innehåll

MERA KUL !

Figurerna och karaktärsplattorna är utbytbara med alla Epoch-spel som har LINK SYSTEM-märket.

Ha ännu roligare med LINK SYSTEM!
Ha ännu roligare med
LINK SYSTEM!

Hopsättning

OBS !:

 1. -Använd alkaliska batterier. Batteritid: ca 8 timmars kontinuerlig användning.
 2. -Be din förälder eller vårdnadshavare installera eller byta batterier.
 3. -Batterilivslängden är när ett nytt alkaliskt batteri (1,5 V) används. Batteritiden kan vara kortare beroende på användning, batterityp och batterikapacitet (1,5 V eller mindre).
 4. -Se till att ta bort batteriet när du inte använder produkten under en längre tid.
 5. -Se till att stänga av strömbrytaren när du har spelat färdigt.

Hur man sätter in batterier

Hopsättning
 1. Lossa skruven på batterifackets lock med en skruvmejsel och öppna batterifackets lock.
 2. Sätt in 2 C-batterier (LR14) (säljs separat) enligt diagrammet.
  Var noga med att sätta in batterierna i rätt positiv/negativ (+/-) riktning och sätt alltid in batteriets negativa (-) sida först.
Not trash

Skydda miljön genom att inte slänga den här produkten med hushållsavfall (2012/19/EU). Kontrollera med din lokala myndighet för råd och möjligheter till återvinning.

Det rekommenderas inte att du använder laddningsbara batterier i den här produkten.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERIER
 1. Batterierna ska tas ut och bytas ut av en vuxen eller under uppsikt av en vuxen.n
 2. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
 3. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under överinseende av en vuxen.
 4. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från leksaken innan de laddas.
 5. Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
 6. Använd endast batterier av den typ som rekommenderas.
 7. Sätt in batterierna med rätt polaritet.
 8. Ta bort uttjänta batterier från leksaken omedelbart.
 9. Kortslut inte matningsterminalerna.
 10. Ta bort batterierna innan du förvarar leksaken under längre tid.
 11. Släng inte batterierna i en eldsvåda. De kan explodera eller läcka ut sitt innehåll.
 12. Försök aldrig att öppna batterierna.

*Behåll ovanstående information för framtida referens.

Super Mario™ - Skicklighets- och partyspel
TM & © 2023 Nintendo.