THE SUPER MARIO BROS. MOVIE Route 'n GO!

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE Route 'n GO!


Fra Epoch Games! Det actionfylte bordspillet inspirert av THE SUPER MARIO BROS.-filmenes verden!

Før varebilen til målstreken ved å skyve sporflisene! Vær forsiktig så du ikke får varebilen til å falle av!

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE
Route 'n GO!

Rute og gå! Pakke

Artikkelnummer : #7465

Hvordan spiller du? 1

① Slå på bryteren og start! Det er 2 hastighetsnivåer.

Hvordan spiller du? 2

② Skyv flisene og unngå at varebilen velter.

Hvordan spiller du? 3

③ Trykk på takknappen på varebilen for å bytte retning.

Hvordan spiller du? 4

④ Koble sammen ruten og nå målet!

3 morsomme spilleregler!


① Enkeltspillermodus

Prøv å nå målet med det minste antallet trekk!

② 2-spillermodus

Bytt på å flytte varebilen til den når målet. Hver spiller har tillatelse til opptil 3 trekk i løpet av sin tur. Si "Route 'n GO!" for å bytte til partnerens tur. Å flytte en flis eller trykke på takknappen på varebilen teller som "1 trekk".

③ Head-to-Head-konkurranse

Hver spiller har lov til å flytte brikkene opptil 3 ganger i løpet av hver tur. Trykk på knappen på varebilen og si "Route 'n GO!" for å bytte til motstanderens tur. Hvis varebilen går av banen, må begge spillerne starte spillet på nytt. Den som når målet først er vinneren.

Innhold

Route 'n GO! Innhold

Hvordan sette sammen

Hvordan sette sammen

Montering

Merk:

 1. -Vennligst bruk alkaliske batterier. Batterilevetid: ca 3 timers kontinuerlig bruk.
 2. -Be foreldre eller foresatte om å installere eller bytte batterier.
 3. -Batterilevetid er når et nytt alkalisk batteri (1,5V) brukes. Batterilevetiden kan være kortere avhengig av bruk, batteritype og batterikapasitet (1,5V eller mindre).
 4. -Pass på å ta ut batteriet når du ikke bruker produktet på lenge.
 5. -Sørg for å slå bryteren AV etter at du er ferdig med å spille.

Hvordan sette inn batterier

Hvordan sette inn batterier
 1. Løsne skruen på dekselet til batteribeholderen med et stjerneskrujern og ta av dekselet.
 2. Sett inn 2 AAA (LR03) batterier (selges separat) som vist i diagrammet. Vær sikker på at batteriene er satt inn korrekt positiv/negativ (+/-) vei. Sett alltid inn batterier som skal på negativ side først.
Ikke søppel

Ta vare på miljøet ved å ikke kaste dette produktet i vanlig søppel. (2012/19/EU). Sjekk hvilke regler for gjenvinning som gjelder for der du bor.

Bruk av oppladbare batterier er ikke anbefalt for dette produktet.

BATTERIADVARSEL
 1. Batterier burde blir fjernet og byttet ut av en voksen eller med en voksen tilstede.
 2. Ikke- oppladbare batterier burde ikke lades.
 3. Oppladbare batterier skal kun lades opp med en voksen tilstede.
 4. Oppladbare batterier skal fjernes fra leken før de lades.
 5. Ikke bruk gamle og nye batterier sammen.
 6. Bruk kun batterier som er anbefalt.
 7. Sett inn batterier korrekt vei.
 8. Fjern oppbrukte batterier fra leken.
 9. Ikke kortslutt batteripolene.
 10. Fjern batteriene før leken skal settes vekk over tid.
 11. Ikke brenn batterier. De kan eksplodere eller lekke innhold.
 12. Prøv aldri å åpne batterier.

*Ta vare på informasjonen over til fremtidig bruk.

© 2023 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.